Współpraca:


Ściśle współpracujemy z:

- władzami samorządowymi
- organizacjami pozarządowymi
- Stowarzyszeniem Diabetyków (szczególnie bliska współpraca)
- wspólnie pracujemy na rzecz chorych na cukrzycę oraz wczesne jej wykrywanie