Prezydium:

Stan Organizacyjny Zarządu Rejonowego
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
w Stargardzie:

W dniu 09.05.2018 r. odbył się Zjazd Delegatów O/R PZERiI w Stargardzie.
Wybrano Zarząd w nowym składzie na okres pięciu lat:


Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
Przewodnicząca Wanda Wysocka  
W-ce Przewodnicząca
(odpowowiedzialna za Komisję Kultury)
Bożena Łandziak  
W-ce Przewodniczący
(odpowiedzialny za Komisję Socjalną)
Jan Balewski  
Sekretarz Maria Kmiecik-Gałaguz  
Skarbnik Bogusława Nowak  
Członek Bronisław Szyndlarewicz  


W Zarządzie działają Komisje:

- Komisja Kultury -
Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
Przewodniczący Henryk Kowalewski  
Sekretarz Krystyna Kułak Kłoczko  
Członek Anna Krawczyk  

- Komisja Socjalna -
Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
Przewodnicząca Zofia Czarkowska  
Sekretarz Genowefa Leyk  
Członek Urszula Malesa  

- Komisja Rewizyjna -
Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
Przewodniczący Edward Szlanderbach  
Sekretarz Tadseusz Leżala  
Członek Teresa Saja  
Członek Zdzisława Gajda  
Członek Urszula Stejkowska  - DELEGACI NA ZJAZD OKRĘGOWY -

1. Wanda Wysocka
        2. Maria Kmiecik-Gałaguz
        3. Krystyna Kisielowska
        4. Stanisława Budyta
        5. Anna Krawczyk