Historia:

      Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - powstał 5 czerwca 1975
roku
w miejsce Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
największy krajowy związek seniorów.

      Swoimi działaniami organizacyjnymi obejmuje: działalność organizacyjną, informacyjną, socjalno-bytową, kulturalną itp...

Organizacja krajowa posiada 2600 Kół, Oddziałów i Klubów.


Natomiast dzieje naszej organizacji w skrócie przedstawiają się następująco:


1961 - Połączenie dwóch Związków: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
          oraz Związku Inwalidów Pracy.
1962 - Pierwsze zebranie wyborcze Zjednoczonego Związku.
1973 - Drugi Krajowy Zjazd w Warszawie. Organizacja przyjmuje nazwę PZERiI.
1982 - wypowiedzenie lokalu przez Urząd Miasta bez wskazania innego miejsca urzędowania.
1994 - Przydział lokalu na ulicy Chrobrego 21 (do tego czasu dzieliliśmy lokal z Ligą
          Polskich Kobiet).
2001 - Przeprowadzka z jednego pokoju z pierwszego piętra na parter do dwóch pomieszczeń
          biurowych.
2003 - Przydział trzeciego pomieszczenia i remont we własnym zakresie.
2003 - Otwarcie Klubu Seniora przy PZERiI.Każdy Zarząd realizował podstawowe zadania statutowe:

1. Organizowanie życia kulturalnego w różnych formach.
2. Poprawa wartości socjalno-bytowych.
3. Współpraca z władzami miejskimi i stowarzyszeniami.
4. Organizacja wczasów rehabilitacyjnych, pomocy medycznej i prawnej.

Analizując pracę byłych Zarzadów dowiadujemy się, że Związek miał DRUGIE MIEJSCE w województwie pod względem liczebności członków (4000 osób) i za całokształt pracy otrzymał, także puchar ufundowany przez Zarząd Wojewódzki.

Pan Dominik Gut próbował wprowadzić nowe elementy pomocy ludziom, między innymi:
      - porady prawne,
      - powołał podkomisje, które bardziej angażowały się na rzecz drugiego człowieka,
      - bardziej aktywnie służono pomocą ludziom starszym i niepełnosprawnym.Obecnie Przewodniczącą naszego Związku jest Pani: WANDA WYSOCKA.