50-lecie O/R PZERI Stargard Szczeciński
w dniu 02.06.2012 roku
 
(1/109):
 
(2/109):
 
(3/109):
 
(4/109):
 
(5/109):
 
(6/109):
 
(7/109):
 
(8/109):
 
(9/109):
 
(10/109):
 
(11/109):
 
(12/109):
 
(13/109):
 
(14/109):
 
(15/109):
 
(16/109):
 
(17/109):
 
(18/109):
 
(19/109):
 
(20/109):
 
(21/109):
 
(22/109):
 
(23/109):
 
(24/109):
 
(25/109):
 
(26/109):
 
(27/109):
 
(28/109):
 
(29/109):
 
(30/109):
 
(31/109):
 
(32/109):
 
(33/109):
 
(34/109):
 
(35/109):
 
(36/109):
 
(37/109):
 
(38/109):
 
(39/109):
 
(40/109):
 
(41/109):
 
(42/109):
 
(43/109):
 
(44/109):
 
(45/109):
 
(46/109):
 
(47/109):
 
(48/109):
 
(49/109):
 
(50/109):
 
(51/109):
 
(52/109):
 
(53/109):
 
(54/109):
 
(55/109):
 
(56/109):
 
(57/109):
 
(58/109):
 
(59/109):
 
(60/109):
 
(61/109):
 
(62/109):
 
(63/109):
 
(64/109):
 
(65/109):
 
(66/109):
 
(67/109):
 
(68/109):
 
(69/109):
 
(70/109):
 
(71/109):
 
(72/109):
 
(73/109):
 
(74/109):
 
(75/109):
 
(76/109):
 
(77/109):
 
(78/109):
 
(79/109):
 
(80/109):
 
(81/109):
 
(82/109):
 
(83/109):
 
(84/109):
 
(85/109):
 
(86/109):
 
(87/109):
 
(88/109):
 
(89/109):
 
(90/109):
 
(91/109):
 
(92/109):
 
(93/109):
 
(94/109):
 
(95/109):
 
(96/109):
 
(97/109):
 
(98/109):
 
(99/109):
 
(100/109):
 
(101/109):
 
(102/109):
 
(103/109):
 
(104/109):
 
(105/109):
 
(106/109):
 
(107/109):
 
(108/109):
 
(109/109):
 


Foto: Tadeusz Górski i Tadeusz Surma
 

 50 lat


          50-lecie istnienia świętował w ubiegłą sobotę Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W Domu Kultury Kolejarza zebrali się jego członkowie oraz delegaci z oddziałów pozamiejscowych.

          Na imprezie nie zabrakło władz samorządowych - m.in. Wicestarosty Marka Stankiewicza i Prezydenta Miasta Sławomira Pajora oraz stargardzkich parlamentarzystów. Przybyłych gości przywitała Wanda Wysocka.

          Przewodnicząca związku przypomniała jego historię oraz przybliżyła sylwetki najważniejszych działaczy. Najbardziej aktywni i zasłużeni członkowie OR PZERiI otrzymali pamiątkowe statuetki. Te, wręczono również przedstawicielom władz oraz innym działaczom, którzy od lat wspierają funkcjonowanie związku. Wanda Wysocka nie ukrywała wdzięczności dla Powiatu Stargardzkiego oraz Urzędu Miasta, wielokrotnie podkreślając ich duże wsparcie organizacyjne i finansowe.

          Pierwsze walne zebranie wyborcze dzisiejszego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie odbyło się 1962 roku. Pierwszym przewodniczącym został Leopold Andrzejewski. Związek, nazwę w obecnym brzmieniu, przyjął w 1974 r. na II Krajowym Zjeździe w Warszawie, natomiast w 2009 roku jako pierwszy w województwie otrzymał sztandar.

          Od dziewięciu lat funkcję przewodniczącej sprawuje Wanda Wysocka. Wśród celów statutowych związku znajdują się m.in.: poprawa jakości warunków socjalno-bytowych seniorów, organizacja życia kulturalnego i turystycznego, reprezentacja przed władzami samorządowymi oraz integracja ludzi starszych.

Na podstawie: http://powiatstargardzki.eu